top of page

Eerste project 'Doorontwikkeling Coördinatiepunt WSD' afgerond!

Sinds 1 januari 2023 is het Coördinatiepunt WSD voor zowel urgente bedden als coordinatiewijkverpleging geopend!


Waarom een coördinatiepunt?

In toenemende mate worden huisartsen, VVT-instellingen en ziekenhuizen geconfronteerd met thuiswonende kwetsbare ouderen, bij wie de zorg en ondersteuning (tijdelijk) niet meer aansluit bij de zorgvraag. Als er een urgent probleem ontstaat kan directe inzet van zorg en/of ondersteuning thuis of een (tijdelijke) opname nodig zijn. Hiervoor zijn regionale afspraken gemaakt die worden uitgevoerd door het coördinatiepunt. Het bijzondere aan dit coördinatiepunt is de intensieve samenwerking tussen de VVT-partijen, waardoor zorg sneller op de juiste plaats wordt gerealiseerd. Verder ontzorgt het de huisarts in het zoeken naar wijkverpleging.


Hoe zijn we hier gekomen?

In oktober 2021 is de pilot Coördinatie wijkverpleging gestart, waarin de huisarts werd ondersteund in het vinden van wijkverpleging voor zijn/haar patiënten. Na 3 maanden is de pilot succesvol bevonden. Om deze pilot te bestendigen in de praktijk is vervolgens besloten het Coördinatiepunt Wijkverpleging toe te voegen aan het al bestaande Coördinatiepunt WSD voor urgente bedden. Om dit te bewerkstelligen was een doorontwikkeling van het Coördinatiepunt WSD van belang waarin gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle grote partijen in de regio het streven was.


Dit is gelukt!


Het coördinatiepunt WSD is een samenwerking tussen Argos Zorggroep, Careyn, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Frankelandgroep, Pieter van Foreest, Reinier de Graaf Gasthuis, Zonnehuisgroep Vlaardingen, ZEL, DSW Zorgverzekeraar en Zorgkantoor DSW. De doorontwikkeling was onderdeel van het programma Regionale Aanpak Ouderenzorg.

76 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page