top of page
[Final] Programma regionale aanpak ouderenzorg-COLOR.00_05_23_25.Still011.jpg

Sociale Benadering Dementie

Westland | Delft

De Sociale Benadering Dementie (ontwikkelt door Hoogleraar Langdurige zorg Anne Mei Thé, Tao of Care) gaat ervan uit dat mensen met dementie niet alleen geconfronteerd worden met de beperkingen van de ziekte. Dementie heeft ook invloed op het zelfvertrouwen, de omgeving en op hoe de omgeving naar mensen met dementie kijkt en op hen reageert. Dit zijn allemaal elementen die weer van invloed zijn op de ontwikkeling van de ziekte, waardoor er sprake is van een wisselwerking tussen de ziekte, de persoon met dementie en diens omgeving.

In de ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers is het belangrijk om deze wisselwerking te proberen te doorbreken. Dit gebeurt door samen met degene met dementie te zoeken naar manieren van ondersteuning en zingeving die passen bij die persoon en haar of zijn dagelijks leven. Daarbij wordt vooral gekeken naar wat wél kan, in plaats van wat niet meer kan door de beperkingen van de ziekte. Ook de mensen in de omgeving worden meegenomen in de verandering. Zo kan het zelfvertrouwen van de persoon met dementie groeien en kan zij of hij mee blijven doen in de samenleving.

Projectgroep

De Pilot SBD is een initiatief van Zorgkantoor DSW, Alzheimer Nederland, Careyn, Vitis welzijn, Delft voor Elkaar, Pieter van Foreest, PWC en Tao of care.

Scope

In ’s Gravenzande in het Westland en in de wijken Voorhof en Buitenhof in Delft wordt de Sociale Benadering Dementie momenteel in praktijk gebracht. In ’s Gravenzande zal het team zich voornamelijk richten op de doelgroep van mensen met beginnende geheugenklachten en in Delft zal het team zich voornamelijk richten op mensen met verder gevorderde geheugenklachten en het voorkomen van crisissituaties.

Werkwijze

Een deel van de teamleden van het Sociale Benadering Dementie Team hebben een zorg- of welzijnsachtergrond, maar er zijn ook mensen met een andere achtergrond werkzaam in de teams, de zogeheten anders opgeleiden. Het team zet daarnaast, afhankelijk van de vraag en behoefte van de mensen die zij ondersteunen, ook studenten en vrijwilligers in. Met ingang van 1 juni 2023 zijn er twee teams gestart. Zij hebben de opdracht om mensen met dementie te ondersteunen en met hen mee te denken over hoe ze regie kunnen houden op het normale dagelijkse leven.

Doel

1. Ouderen met dementie in een eerder stadium ondersteunen om zelfredzaam te blijven en weerbaarder te worden. 
2. Ouderen met dementie een betere kwaliteit van leven geven.
3. Ouderen met dementie langer thuis laten wonen en crisissituaties voorkomen
4. Met minder zorgmedewerkers, meer mensen helpen.
5. Meer gebruik van informele zorg en andergeschoolden om zorgvragen op te pakken.
6. Mindshift bewerkstellingen: Niet langer concentreren op de beperkingen, maar kijken naar wat iemand nog wel kan.

Voortgang project

Juni 2023

Start pilot

Juni 2025

Evaluatie pilot

Resultaten

De inzet van de teams zal worden gemonitord. Gedurende 2 jaar zal, afhankelijk van de ervaringen in de pilot, worden gekeken hoe de werkwijze een blijvende plek kan innemen in de gemeenten Westland en Delft.

bottom of page