top of page

Symposium - 10 oktober 2022
'Samen naar een Toekomstbestendige Ouderenzorg'

Locatie: Theater aan de Schie

Tijd: 12:30-17:30

Aanmelden is niet meer mogelijk.
Voor vragen kunt terecht via gezondenwelouder@dsw.nl.

Ouder echtpaar samen

Komt u ook?

De druk op de ouderenzorg neemt nu en in de toekomst, steeds verder toe. In het programma Regionale Aanpak Ouderenzorg verenigen 17 partijen zich om de ouderenzorg ook in de toekomst betaalbaar, van goede kwaliteit en toegankelijk te houden.


Op 10 oktober nemen we u mee in alle ontwikkelingen en projecten binnen het programma, zullen diverse inspirerende sprekers aanwezig zijn om hun visie omtrent de toekomstige zorgvraag te delen en gaan we gezamenlijk aan de slag om deze kennis en inspiratie om te zetten naar concrete ideeën voor de WSD regio!

Plaatjes_RegioVisie-07.png

Voor wie?

Het symposium is toegankelijk voor alle (zorg) medewerkers van organisaties die zich bezig houden met de ouderenzorg in de regio. Denk aan: zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, uitvoerders WMO, financiers en woningbouwcorporaties. Voor de direct betrokken partijen zie de pagina Wie?

Image by Kane Reinholdtsen

Programma

Spreker

Marcel Canoy

Hoe ziet de toekomst van de ouderenzorg er uit? Tijdens het symposium zal Marcel Canoy zijn visie en ideeën delen.
Canoy doet voornamelijk onderzoek naar marktwerking en regulering in combinatie met gezondheidszorg en sociaal en Europees beleid. Economie gaat volgens hem niet om geld, maar om relaties. Hij onderzoekt de relatie tussen overheid, markt en moraal, specifiek binnen de gezondheidszorg.

Spreker

Aad de Groot

Wat is de uitdaging waar we in de regio voor staan met betrekking tot zorg en welzijn van kwetsbare ouderen? Hoe pakken we die uitdaging domeinoverstijgend aan en wat is het belang van samenwerking?


U wordt door Aad de Groot, directeur van DSW Zorgverzekeraar en tevens voorzitter van de Stuurgroep Regionale Aanpak Ouderenzorg, geïnformeerd over de inhoud & urgentie van het Programma.

Meer sprekers vindt u onderaan de pagina.

Programma

12:30-13:00 inloop met koffie

13:00-13:35 opening door Aad de Groot

13:35-14:00 lezing door Marcel Canoy

14:15-15:45 deelsessies

- Wonen

- Netwerkzorg

- Preventie

- Personeel

16:00-16:45 plenair afsluiten

16:45-17:30 borrel 

Wonen

Netwerkzorg

Preventie

Personeel

Deelsessies

14:15 - 15:45 (1 sessie per deelnemer)

Wonen met zorg

Beursvloer

Op de markt ontmoeten vraag en aanbod elkaar. Dat is ook het idee van onze beursvloer wonen met zorg.


Als warming-up en ter inspiratie vertelt Peter Boerenfijn, bestuurder van Habion, over het Liv-inn concept uit Hilversum. Liv-inn is het nieuwe wonen voor ouderen. Gelukkig en gezond ouder worden en zelf bepalen hoe jij dit wenst in te vullen. Liv-inn Hilversum is helemaal tot stand gekomen door de bewoners zelf. Onlangs is besloten dat in Delft ook een Liv-inn zal komen.


Vervolgens gaan we de beursvloer op. Wil je als verpleeghuis extra plekken creëren? Wat en wie heb je hiervoor nodig? Ga met jouw partners en leveranciers in gesprek op de beursvloer. Wil je als gemeente ook zo’n aansprekend concept als Liv-inn? Trek financiers en de zorgorganisaties uit de regio aan hun jasje om te kijken wat jullie voor elkaar kunnen betekenen. En het blijft niet alleen bij woorden; een 'ceremoniemeester' zal de (informele) deals bekrachtigen!

Netwerkzorg

Domeinoverstijgend organiseren van zorg

Hoe kunnen we zorg en welzijn rondom de kwetsbare oudere (patiënt) anders en beter inrichten? Hoe kunnen we nog beter met elkaar (domeinoverstijgend) samenwerken, eerder of anders ingrijpen in het zorg- en welzijns proces van ouderen en de doorstroom van patiënten in de keten verbeteren?


Frank Beemer vertelt tijdens een inspirerend en interactief college over o.a. de basiselementen van netwerkzorg en de slaag- en faalfactoren. Met zijn kennis en ervaring geeft hij ons concrete handvatten waar we in de regio mee aan de slag kunnen.


Maaike Ham, kaderarts ouderengeneeskunde en huisarts in Delft en Marieke Roest, Specialist Ouderengeneeskunde bij Pieter van Foreest, zullen de lopende pilot ‘Multidisciplinair Team Ouderen kort toelichten. Anja van der Eijk, Manager Transmuraal Bureau van het Reinier de Graaf ziekenhuis, zal meer vertellen over de pilot ‘Coördinatiepunt Wijkverpleging’.


En dan: handen uit de mouwen!

Aan de verdiepingstafel praten we door over de lopende pilots om te bekijken wat er nog beter en anders kan, wat er nodig is voor opschaling en verdere uitrol in andere gemeenten, etc.

Of, schuif aan aan de vernieuwingstafel! Ziet u in uw dagelijks werk doelgroepen of knelpunten waar samenwerking met verschillende domeinen noodzakelijk is? Aan deze tafel inventariseren we knelpunten en ideeën waar netwerkzorg een oplossing kan bieden.

Preventie

Inzet van bekwaam maar niet bevoegd 'personeel'

Het personeelstekort in de zorg loopt nu en in de toekomst steeds verder op. Daarnaast is steeds vaker de vraag of ‘meer zorg’ de oplossing is, of dat mensen meer gebaat zijn bij ‘kwaliteit van leven’. Dit vraagt om een andere manier van kijken naar de menskracht die nodig is om de zorg draaiende te houden. Wat is de toegevoegde waarde van mantelzorgers, vrijwilligers en anders geschoolden en hoe biedt dit perspectief voor de steeds krapper wordende arbeidsmarkt?

Anne-Mei The, initiatiefnemer-eigenaar van Tao of Care en bijzonder hoogleraar Langdurige Zorg en Sociale Benadering Dementie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, neemt je tijdens deze deelsessie mee in de Sociale Benadering Dementie. Ze vertelt wat deze benadering behelst en hoe waardevol de inbreng van anderen kan zijn binnen de zorg. De beweging die Anne-Mei The inzet is: van verhalen, naar patronen, naar inzichten, naar oplossingen. 

Ook zal de ontwikkeling van de Sociale Benadering Dementie in Westland en Delft besproken worden. Marijke van der Hoeven, Manager Ontmoetingscentra bij Pieter van Foreest, praat u bij over het proces dat de werkgroep 'SBD' momenteel doorloopt.  

Vervolgens gaan we interactief aan de slag met de vraag hoe bekwame maar niet bevoegde mensen in onze regio een bijdrage kunnen leveren aan een toekomstbestendige ouderenzorg.

Personeel

Adoptie en Implementatie van technologie

Binnen het programma zijn we me met een werkgroep 'kennis en innovaties' aan de slag gegaan om te kijken waar samenwerken op dit onderwerp mogelijk is. Linda Nijgh, Manager Leer -en Ontwikkelcentrum van Frankelandgroep, praat u hierover bij.


“Digitaal als het kan”. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe zorg je dat medewerkers een technologie als meerwaarde zien? En hoe implementeer je vervolgens deze technologie binnen de organisatie? 

Uitdagingen bij technologie zijn vaak adoptie en implementatie. En daar gaan we in deze deelsessie proberen handvatten voor te verschaffen!


Tijn Gerrits zal deze sessie begeleiden. Hij werkt als projectmanager van het project ‘Medewerker en Technologie (MET)’. MET is een verzameling van beproefd (veelal regionaal) opleidingsaanbod dat als doel heeft om zorg- en welzijnsorganisaties in staat te stellen om technologie en digitalisering structureel een plek te geven in hun werkprocessen. 


Deelnemers gaan in kleine groepjes aan de slag met verschillende vragen. Wat heeft jouw organisatie van de regio nodig voor succesvolle implementatie van technologie? 


Werk jij met technologie in jouw organisatie? Of zou je hier juist meer mee willen doen? Dan is deze sessie wellicht wat voor jou!

Personeel

Het Potentieel Pakken (contractuitbreiding)

De zorg heeft te maken met grote personeelstekorten en de uitdagingen zullen in de toekomst alleen maar toenemen. Met de werkgroep 'loopbaanontwikkeling' zijn we aan de slag gegaan om te kijken naar mogelijke oplossingen. Ramses van Rijn, Manager HR bij het Reinier de Graaf Ziekenhuis zal een toelichting geven over de initiatieven die zijn gestart, waaronder het project: domeinoverstijgend uitwisselen van verpleegkundigen!


Daarnaast begeleidt stichting Het Potentieel Pakken (HPP) een deelsessie over het thema contractuitbreiding. Er wordt immers vaak veel energie gestoken in het werven van nieuwe medewerkers. Maar benut uw organisatie het potentieel van bestaande medewerkers al?


HPP richt zich op het inzetten van onbenut arbeidspotentieel, zoals dat van vrouwen, als oplossing voor arbeidsmarktvraagstukken binnen de zorg en ook binnen andere sectoren en de BV Nederland. Voor organisaties die hiermee aan de slag willen gaan, hebben zij een veranderaanpak ontwikkeld. Uitgangspunt is om medewerkers een bewuste keuze te laten maken over hun contractgrootte én dit mogelijk te maken.


In bijgesloten flyer vindt u al eerste informatie. Wilt u graag meer weten? Meld u dan aan voor deze deelsessie om aan de slag te gaan met (de aanpak van) HPP en het thema contractuitbreiding.

Fietsen door de stad

Sprekers

Onderstaande sprekers zullen aanwezig zijn tijdens het symposium op 10 oktober!

Canoy-Marcel-IMG_0364-1800x1700_127MB.jpg

Marcel Canoy

Hoogleraar gezondheidseconomie

Prof. dr. Marcel Canoy is bijzonder hoogleraar in gezondheidseconomie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en universiteitshoogleraar aan de Erasmus School of Accounting & Assurance van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
Canoy doet voornamelijk onderzoek naar marktwerking en regulering in combinatie met gezondheidszorg en sociaal en Europees beleid. Economie gaat volgens hem niet om geld, maar om relaties. Hij onderzoekt de relatie tussen overheid, markt en moraal, specifiek binnen de gezondheidszorg.
Canoy is verder adviseur van de Autoriteit Consument en Markt (ACM), waar hij zich bezighoudt met het toezicht op de zorg. Ook is hij lid van de Adviescommissie Pakket van het Zorginstituut Nederland.
Daarnaast schrijft Canoy regelmatig artikelen voor kranten, waaronder NRC Handelsblad, De Volkskrant, Trouw en het Financieele Dagblad, en is hij columnist van socialevraagstukken.nl. In 2019 publiceerde hij het boek De Bank van Goede Bedoelingen. In dit boek onderzoekt hij wat er sinds de crisis is veranderd bij de Rabobank, waarvoor hij twee jaar lang in de keuken van de bank mocht kijken.

unnamed.jpg

Anne-mei The

Initiatiefnemer-eigenaar Tao of Care 

Anne-Mei The is initiatiefnemer-eigenaar van Tao of Care en bijzonder hoogleraar Langdurige Zorg en Sociale Benadering Dementie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.


Zoals elke verandering, begon ook de Sociale Benadering Dementie bij één persoon. Als cultureel antropoloog houdt Anne-Mei The zich bezig met aangrijpende onderwerpen als euthanasie, palliatieve zorg en dementie. Deze laatste ziekte wordt ook wel de epidemie van de 21e eeuw genoemd: 1 op de 5 mensen krijgt de diagnose dementie en het is doodsoorzaak nummer 1. Niet alleen de omvang is afschrikwekkend, ook de beeldvorming: een terminale ziekte die ontmenselijkt.

Met haar bedrijf Tao of Care ontwikkelde Anne-Mei The daarom in de afgelopen jaren een nieuwe methode, die we nu Sociale Benadering Dementie noemen. Haar kennis en ervaring van het jarenlang volgen van mensen met dementie en hun naasten, in combinatie met haar gesprekken met honderden betrokkenen en experts, zijn omgezet in een praktische werkwijze om mensen met dementie weer mens te laten zijn. 

20220519 Aad de Groot-8 (1).jpg

Aad de Groot

Voorzitter Raad van Bestuur DSW zorgverzekeraar

Aad de Groot is Voorzitter van de Raad van Bestuur bij DSW zorgverzekeraar en Voorzitter van de Stuurgroep Regionale Aanpak Ouderenzorg. Als voormalig ziekenhuisdirecteur kent hij het zorglandschap en de infrastructuur van binnenuit, zowel vanuit het perspectief  van de zorg als vanuit het perspectief  van de zorgverzekeraar. Hij is expert op het gebied van gezondheidszorg, zorgkosten, marktwerking in de zorg en zorgverzekeren. Omdat DSW elk jaar als eerste zorgverzekeraar de premie voor het nieuwe jaar bekendmaakt, is hij richtinggevend voor de premieontwikkeling bij de andere zorgverzekeraars. Ook in relatie met zorgfraude is hij veelvuldig in de media geweest, onder andere met betrekking tot de grootschalige PGB-fraude en torenhoge winsten bij thuiszorgorganisaties. Hij staat bekend om zijn duidelijke visie en neemt geen blad voor de mond. Aad heeft zich altijd sterk gemaakt voor het waarborgen van de solidariteit in het zorgverzekeringsstelsel en het behoud van de vrije artsenkeuze voor alle verzekerden.

J010_MartinHogeboom_2020-12-22.jpg

Joyce van der Niet

Veranderkundige

Joyce van der Niet helpt als veranderkundige, organisaties in zorg en welzijn om de weg vrij te maken voor vernieuwing. Zo verbindt zij bestuurders, managers en zorgverleners op thema’s die raken aan de verandering van het zorglandschap. Daarnaast richt zij zich als sociaal ondernemer op ideeën die een nieuw antwoord bieden op maatschappelijke vraagstukken en is zij lid van de Raad van Toezicht van een organisatie voor mensen met een beperking. Ook in onze regio is zij werkzaam. Ze is betrokken bij onder andere het Coördinatiepunt WSD en het SOW-project 'Samen Speciaal in NWN/DWO'.

Tijn.jpg

Tijn Gerrits

Projectmanager MET

Al van jongs af aan ben ik werkzaam in de sector Zorg en Welzijn. Zo heb ik al vroeg veel ervaring opgedaan met de verschillende aspecten van dit werk. Naast de drive om bij te dragen aan een volwaardig en zo zelfstandig mogelijk leven voor iedereen, heb ik ook altijd een bijzondere affiniteit gehad met technologie. 

In de eerste jaren van mijn werkzame leven heb ik niet zoveel kunnen doen met technologie. Naarmate ik groeide in mijn werk raakte dit meer en meer verweven. Ik zag steeds meer kansen om technologie een grotere en toch waardige rol te laten spelen in mijn werk. In maart 2022 kreeg ik de kans om deze kennis en ervaring vanuit WZW in te gaan zetten voor onze regio.   

Ik heb een brede blik op de mogelijkheden die technologie onze sector biedt en laat me ook graag inspireren door de innovatieve ontwikkelingen bij onze leden (en daarbuiten). Ik zet me dan ook graag in, om samen te kijken hoe we technologie structureel een steeds grotere plek kunnen geven in Zorg en Welzijn.

Op dit moment is Medewerker en Technologie het grootste project waar ik aan bij draag.
Medewerker en Technologie zet in op het creëren van een gezonden landingsbodem voor technologische innovaties in ons werkveld. We richten ons daarmee dus niet op één implementatie of één soort technologie, maar kijken echt wat organisaties nodig hebben om klaar te staan voor de adoptie van alle innovaties die er zijn en aan zitten te komen. Door regionaal opleidingsaanbod te verzamelen en zo in te zetten dat het passend is bij de vragen van de organisaties, creëren we samen een toekomstbestendig zorg en welzijnslandschap.

frank beemer.jpg

Frank Beemer

Academic Director Leergang Ketenregie/Ketenregie in de Zorg - Erasmus Academie

"Verantwoordelijkheid voor een Deel = Medeverantwoordelijkheid voor het Geheel". Dit is het leidende principe waarmee Frank Beemer samenwerkingsverbanden bouwt, begeleidt en leidt. Netwerkzorg is noodzakelijk om kwetsbare groepen, zoals ouderen, daadwerkelijk te kunnen helpen bij hun kwaliteit van leven. Maar effectieve netwerkzorg moet professioneel georganiseerd worden. Basisvoorwaarde is de partijen die een bijdrage moeten leveren de
medeverantwoordelijkheid ook voelen, en ook de ruimte krijgen om die verantwoordelijkheid ook te nemen. Maar hoe kun je daarvoor zorgen?
Frank Beemer is Academic Director Regie in Zorgnetwerken en -Ketens bij Erasmus Academie (EUR), kerndocent bij TIAS, en zelfstandig regisseur van samenwerkingsverbanden, met name in Zorg en Sociaal Domein. Hij was onder meer programmanager/directeur Sociaal Domein in diverse gemeenten en regio’s, is betrokken bij het versterken van de samenwerking in diverse regionale zorgnetwerken, en was voorzitter van de werkgroep die onlangs de richtlijn Generieke Diagnostiek in de GGZ publiceerde. Hij is actief als toezichthouder in o.m. de ouderenzorg, en (praktijk)onderzoeker in het ZonMW Programma EISON (External and internal supervision arrangements for organizational networks addressing complex societal issues).

linda bedrijfsfoto.jpg

Linda Nijgh

Manager Leer- en Ontwikkelcentrum Frankelandgroep

Linda Nijgh is werkzaam als manager Leer- en Ontwikkelcentrum Frankelandgroep en vanaf november 2021 betrokken bij het programma Regionale Aanpak Ouderenzorg WSD. Vanuit haar achtergrond als verpleegkundige en onderwijskundige heeft zij een bijdrage geleverd aan de werkgroep personeel en met name op de thema’s kennisdeling en innovatie.

Anja alleen fotostudio vlekke.jpg

Anja van der Eijk Groeneveld

Manager Bureau Transmurale Zorg

Het Bureau Transmurale Zorg staat voor de volgende slogan: BTZ wordt gezien als de expert in de schakelmomenten tussen de verschillende ketenpartners (0e 1e 2e lijn) in de patiënt reis door het netwerk optimaal te verbinden.
Bureau Transmurale Zorg regelt o.a. de nazorg voor patiënten die na hun ziekenhuiszorg, zorg thuis of binnen een instelling nodig hebben. Daarnaast is Bureau Transmurale Zorg de schakel tussen de huisartsen en de medisch specialisten en de schakel tussen de verloskundigen en gynaecologen, alles vanuit de inhoud van de zorg om het elke dag wat ‘beter organiseren ’in de regio.
Anja is leidinggevende van deze afdeling en onderhoudt veel contacten met organisaties die samenhangen met huisartsen, verpleeg/verzorgingshuis en thuiszorg en de verloskundigen. Dit doet zij niet alleen, maar met een team welke vanuit de inhoud regionale projecten uitvoeren.

foto maaike ham.jpg

Maaike Ham

Kaderhuisarts Ouderenzorg

Ik ben Maaike Ham, huisarts in Delft en kaderhuisarts ouderenzorg. Daarnaast heb ik een gezellig druk gezin met drie kinderen.
Vanaf het moment dat ik mijn kaderopleiding heb afgerond (2013) ben ik betrokken geweest bij de ouderenzorg in de regio. Zowel op de werkvloer in verschillende huisartsenpraktijken, met nascholingen, bestuurlijk en in veel verschillende werkgroepen. Het is mooi om te zien hoe in 9 jaar de ouderenzorg zich echt ontwikkeld heeft. Vooral de samenwerking tussen de ketenpartners en het bestuurlijk draagvlak is flink toegenomen.  Ik hoop voor de toekomst dat we hiermee doorgaan om zo de uitdagingen binnen de ouderenzorg het hoofd te kunnen bieden.

pasfoto.jpg

Marieke Roest

Specialist Ouderengeneeskunde

Marieke Roest is specialist ouderengeneeskunde en kaderarts 1e lijn bij Pieter van Foreest, werkzaam in Delft en omstreken. Ze heeft een passie voor kwetsbare ouderen en ziet het als haar missie goede zorg te organiseren voor hen die daar zelf niet toe in staat zijn. Ze is enthousiast en doelgericht en werkt met plezier mee aan diverse projecten in het regionaalprogramma ouderenzorg. Ouderenzorg doe je samen en verbinding tussen verschillende organisaties vindt ze dan ook heel belangrijk. Concurrentie is niet nodig: “ouderen zijn er genoeg: laten we elkaar inspireren en stimuleren”. De ouderenzorg van de toekomst moet vandaag al vorm gegeven worden. Er is geen vakgebied zo veelzijdig als de ouderengeneeskunde en met veel gepassioneerde zorgverleners samen, maken we voor de patiënte het verschil.

3E3A3892def (1).jpg

Peter Boerenfijn

Directeur-bestuurder woningcorporatie Stichting Habion

De heer Boerenfijn (1963) is geruime tijd in verschillende functies werkzaam in de volkshuisvesting. Hij is nu directeur van de landelijk werkzame woningcorporatie Habion,  gespecialiseerd in ouderenhuisvesting. Daarvoor was hij onder andere als directeur van brancheorganisatie Aedes werkzaam.

De heer Boerenfijn is afgestudeerd in het lucht- en ruimterecht en heeft een postdoctorale MRE (Master of Real Estate)-opleiding voltooid.

Hij is bestuurslid geweest van een middelgroot bedrijfstak-pensioenfonds en sinds 2018 voorzitter van Filmtheater Hilversum.


Habion biedt ouderen huisvesting waar ze zich thuis voelen. Verspreid over heel Nederland bezit Habion op ruim 120 locaties meer dan 12.000 wooneenheden voor ouderen; zelfstandige woningen en wooneenheden in verzorgingshuizen. Het is onze missie om ouderen een veilig en comfortabel thuis te bieden. Extra aandacht hebben we daarbij voor de kwetsbare ouderen. Bij het beheer en in de ontwikkeling van nieuwe projecten vragen we regelmatig wat ouderen zelf willen en kunnen. Zo komen we uit op nieuwe woonvormen en tevredener wonende ouderen.

103f21ec-8120-4f9c-a0ba-05fa1c7af0eb.jpg

Marijke van der Hoeven

Manager ontmoetingscentra

Marijke van der Hoeven is werkzaam als manager ontmoetingscentra bij Pieter van Foreest en vanaf december 2020 betrokken bij het programma Regionale Aanpak Ouderenzorg WSD. Vanuit haar achtergrond en ervaring in de zorg en begeleiding van thuiswonende mensen met dementie heeft zij een bijdrage geleverd aan de themagroep Preventie. Een van de onderwerpen die n.a.v. deze themagroep wordt uitgewerkt is de Sociale Benadering Dementie. Marijke is betrokken bij de ontwikkeling van de Sociale Benadering Dementie binnen Delft en Westland.

IMG_0003.JPG

Ramses van Rijn

HR manager

Ramses van Rijn is HR manager bij het Reinier de Graaf ziekenhuis te Delft.
Als HR manager en HR directeur is hij eerder werkzaam geweest bij grote maatschappelijke organisaties (Careyn, Middin, GVB Amsterdam, Gemeente Amsterdam en Rotterdam).
Hij focust zich op regionaal en landelijk samenwerken in netwerken om werken in de zorg aantrekkelijker te maken en drempels weg te nemen die continuïteit van werken in de zorg in de regio in de weg staan.

Michelle.jpeg

Michelle ten Bruggen Cate

Projectmanager contractuitbreiding in de zorg

Stichting Het Potentieel Pakken (HPP) heeft als maatschappelijke missie: onderbenut potentieel
inzetten voor het oplossen van arbeidsmarktvraagstukken binnen organisaties, sectoren en de
Nederlandse economie. Michelle is werkzaam bij HPP en begeleidt binnen
zorginstellingen actief de intensieve verandertrajecten van 6 maanden.

Marieke.jpeg

Marieke Ubbink

Transformation Lead

Stichting Het Potentieel Pakken (HPP) heeft als maatschappelijke missie: onderbenut potentieel
inzetten voor het oplossen van arbeidsmarktvraagstukken binnen organisaties, sectoren en de
Nederlandse economie. Marieke is werkzaam bij HPP en begeleidt binnen
zorginstellingen actief de intensieve verandertrajecten van 6 maanden.

bottom of page