top of page

Wie?

In de regio Westland, Schieland, Delfland (WSD) hebben onderstaande VVT-aanbieders, ziekenhuizen, (vertegenwoordigers van) eerstelijnsorganisaties, gemeenten, Zorgkantoor DSW en DSW Zorgverzekeraar hun samenwerking geïntensiveerd rondom ouderenzorg. Samen zijn deze partijen het Programma Regionale Aanpak Ouderenzorg gestart. De WSD-regio is de huisartsenregio van DSW Zorgverzekeraar.


Hieronder staan de logo’s van de deelnemende partners. 

bottom of page