top of page

Aanleiding

Zorgaanbieders lopen tegen hetzelfde probleem aan: niet iedereen die thuiszorg ontvangt, is in staat om zelf de centrale en/of individuele deur te openen om zorgverleners binnen te laten. In de huidige situatie worden fysieke sleutels gebruikt om de deur te openen. Deze sleutels worden opgeslagen op een centraal punt door de zorgorganisatie zelf of met behulp van een sleutelkluisje. Het in beheer hebben van fysieke sleutels is: 1) onveilig vanwege het risico om de sleutels kwijt te raken; 2) inefficiënt vanwege het ophalen en terugbrengen van sleutels naar de plek waar deze bewaard worden. Om deze reden willen zorgorganisaties fysieke sleutels niet langer in beheer hebben.

Een regionale samenwerking omtrent elektronische woningtoegang is van belang omdat we te maken hebben met veel verschillende stakeholders die elkaar nodig hebben om een oplossing te bewerkstelligen. Om deze reden is de werkplaats elektronische woningtoegang gestart. In deze werkplaats wordt nagedacht over hoe we regionaal elektronische woningtoegang kunnen organiseren zodat alle zorgaanbieders veilig en efficiënt (en gezamenlijk) bij cliënten zorg kunnen leveren, ook als de cliënt zelf niet in staat is om de deur te openen voor de zorg.

20240402_101053 (1).jpg

Elektronische woningtoegang

Argos Zorggroep | Careyn | Frankelandgroep | Pieter van Foreest | Zonnehuisgroep Vlaardingen | Woningcorporaties

Projectgroep

De projectgroep van Elektronische Woningtoegang bestaat uit beleidsmedewerkers van de zorgorganisaties Argos Zorggroep, Careyn, Frankelandgroep, Pieter van Foreest en Zonnehuisgroep Vlaardingen en de woningcorporaties Arcade en Samenwerking.

Scope

Dit project richt zich op alle cliënten van de betrokken zorgorganisaties die zelfstandig wonen en niet in staat zijn om de zorg, toegang te verschaffen tot de woning.

Werkwijze

Een elektronisch toegangssysteem is een techniek waarbij zorgpersoneel met behulp van een mobiele applicatie gemakkelijk toegang krijgt tot appartementen en woningen in de regio. De cliënt  kan zelf met een gewone sleutel naar binnen. Zorgorganisaties kunnen sleutels digitaal meegeven aan medewerkers van zowel hun eigen organisatie, maar ook van samenwerkingspartners, mits hier toestemming voor is. Digitale woningtoegang zorgt ervoor dat zorg alleen toegang heeft als dit vereist is om de zorg te leveren, het altijd inzichtelijk is wie welke sleutel heeft gehad en wie waar en wanneer binnen is geweest. Zo blijft de veiligheid van de cliënt geborgd. 

Doel

  1. Cliënten kunnen langer thuis wonen, ook als zij niet meer in staat zijn de deur te openen voor de zorg. 

  2. Veiligere situatie voor de cliënt omdat duidelijk is wie wanneer toegang heeft gekregen. De cliënt weet wie er binnenkomt en sleutels kunnen niet kwijtraken.

  3. Efficiëntere inzet personeel door besparing van reistijd bij het ophalen en terugbrengen van de sleutels 

  4. De inzet van elektronische woningtoegang maakt een efficiëntere regionale inzet mogelijk omdat bijvoorbeeld nachtzorg bij één organisatie gecentreerd kan worden. 

Voortgang project

Mei 2023

Verkenning regionale samenwerking

Januari 2024

Presentatie leveranciers elektronische woningtoegang

Mei 2024

Ondertekenen intentieverklaring bestuurders zorgorganisaties

Januari 2025

Regionale invoering elektronische woning toegang

(onder voorbehoud)

Resultaten

Na livegang zal de voortgang wekelijks worden besproken door de projectgroep.

De verdere invulling van de monitoring en evaluatie van de doelen wordt nog opgesteld.

bottom of page