top of page
Foto gezamenlijke training slimme inco.jpg

Slim Incontinentiemateriaal

Pieter van Foreest | Frankelandgroep | Argos Zorggroep | Zonnehuisgroep Vlaardingen

Veel ouderen maken gebruik van incontinentiemateriaal. Het verwisselen van het incontinentiemateriaal is fysiek zwaar en tijdrovend voor zorgmedewerkers, maar ook voor ouderen zorgt het voor ongemak. Slim incontinentiemateriaal geeft inzicht in het mictiepatroon waardoor het juiste materiaal kan worden ingezet. Verder verminderd het onnodige verschoningsmomenten. 


Om zorgmedewerkers te ontlasten en cliënten met incontinentieproblematiek meer comfort te bieden starten 4 VVT organisaties tegelijkertijd een pilot met slim incontinentiemateriaal op verschillende afdelingen. Zo kunnen zij kennis en ervaringen delen. Verder worden de trainingen gezamenlijk georganiseerd en de projectkosten gedeeld. 

Projectgroep

De projectgroep bestaat uit vier projectcoördinatoren (zij hebben allemaal innovatie in hun portefeuille) van de verschillende zorgorganisaties. Elke organisatie heeft vervolgens een pilotteam onder leiding van een projectleider. In dit pilotteam zitten verschillende zorgmedewerkers die met slim incontinentiemateriaal gaan werken op een bepaalde afdeling. Ook een regionale projectleider is aangesteld die zorgt voor de overkoepelende vraagstukken rondom de pilot zoals training, evaluatie, organiseren van bijeenkomsten voor uitwisseling van kennis en ervaring etc.

Scope

De vier deelnemende zorgorganisaties doen afzonderlijk en gezamenlijk ervaring op met het toepassen van slim incontinentiemateriaal in het zorgproces bij specifieke doelgroepen. Zonnehuisgroep Vlaardingen richt zich op de somatische en psychogeriatrische cliënten, Frankelandgroep richt zich op de cliënten met Parkinson, Argos Zorggroep en Pieter van Foreest richten zich op psychogeriatrische cliënten.


De pilot zal in september van start gaan en in december worden geëvalueerd. Dan wordt bepaald of en op welke afdelingen slim incontinentiemateriaal waardevol is om verder te implementeren.

Werkwijze

Slim incontinentiemateriaal is een techniek voor het monitoren van incontinente cliënten. Via geleiding van een sensorstrip in het incontinentiemateriaal kan de techniek zowel urine als ontlasting detecteren en is geschikt voor alle soorten en merken incontinentiemateriaal. De zorgmedewerker plakt de sensorstrip aan de binnenkant van incontinentiemateriaal of ander materiaal. De strip checkt iedere minuut de vervuilingsgraad en is verbonden met een sensorclip aan de buitenkant. Die stuurt een signaal naar de app waar het ‘verzadigingsniveau’ af te lezen is. De verzorger kan zo op afstand bepalen of en wanneer de cliënt verschoond moet worden. Op deze manier is het niet langer nodig om het incontinentiemateriaal van de bewoner regelmatig te controleren en kan verschoning zo snel mogelijk plaatsvinden. Het helpt zo om ongemakken te verminderen en bij het voorkomen van infecties en decubitus.

Doel

 1. Bevorderen van kwaliteit van zorg door
  - Inzicht in het gebruik en comfort bij cliënten
  - Reduceren van huidproblemen door inzet van het juiste materiaal

 2. Inzicht in het mictiepatroon
  - Inzicht in het aantal verschoningsmomenten
  - Reduceren van het aantal verschoningsmomenten met name in de nacht

 3. Besparen van materiaal, linnengoed en arbeid

Voortgang project

September 2023

Start pilot

December 2023

Einde pilot

Resultaten

Het projectteam zal in samenwerking met de leverancier van het slimme incontinentiemateriaal het project evalueren. Op basis van de resultaten uit deze pilot en andere onderzoeken beslist elke organisatie afzonderlijk of en op welke wijze het slim incontinentiemateriaal wordt geïmplementeerd op de pilotlocatie. Tevens kiest elke organisatie zelf, indien gewenst, de manier van opschaling in de eigen organisatie.

bottom of page