top of page

Afronding regionale pilot slim incontinentiemateriaal en start nieuwe werkplaats

In september 2023 is de regionale pilot Slim Incontinentiemateriaal gestart. De pilot is uitgevoerd door Argos Zorggroep, Frankelandgroep, Pieter van Foreest en Zonnehuisgroep Vlaardingen. Het doel van de pilot was om de organisaties gezamenlijk kennis te laten maken met de techniek zodat zij elkaar konden helpen en van elkaar konden leren. Ook is in de pilot onder andere onderzocht voor welke cliënten het slimme incontinentiemateriaal meerwaarde heeft.


De pilot is inmiddels afgerond. De organisaties kijken positief terug op deze regionale samenwerking. Het uitwisselen van kennis en ervaring werd als waardevol ervaren. Er is kennis opgedaan over het werken met en het implementeren van slim incontinentiemateriaal. Verder is er nu inzicht in voor welke cliënten het slim incontinentiemateriaal van meerwaarde is. Organisaties hebben ook geleerd wat er nodig is binnen de eigen organisatie om een pilot te kunnen draaien.


Tijdens en na de regionale pilot hebben alle betrokken organisaties aangegeven dat het regionaal samenwerken rondom technologische innovaties van toegevoegde waarde is.


Met het afronden van de regionale pilot slim incontinentiemateriaal is er ruimte voor een nieuwe werkplaats. Op 8 juli wordt samen met VVT-organisaties, ziekenhuizen, de ZEL en apothekers een bijeenkomst georganiseerd om te brainstormen over welke innovatie regionaal opgepakt zal worden.


In een volgende nieuwsbrief en op LinkedIn zal u worden geïnformeerd over het onderwerp van deze werkplaats.16 weergaven0 opmerkingen

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page