top of page

Overgang naar programmalijn Ouderen in het Regionaal Integraal Gezondheidsakkoord (RIGA)

Het Programma Regionale Aanpak Ouderenzorg zal dit jaar overgaan in de programmalijn ‘Ouderen’ van het Regionaal Integraal Gezondheidsakkoord (RIGA). Het RIGA is een uitwerking van de in 2023 ondertekende ambitie: “In de regio Westland-Schieland-Delfland (WSD) wordt hiermee een omgeving gerealiseerd waarin de inwoner prettig en gezond kan leven, waarin de verschillende domeinen elkaar versterken en waarin zorg en ondersteuning toegankelijk en beschikbaar zijn wanneer nodig.” Dit akkoord vormt de basis voor regionale samenwerking rondom preventie, gezondheid, zorg en ondersteuning.


Sinds de ondertekening wordt gewerkt aan een verdere invulling van deze ambitie. Binnen het RIGA zijn er, naast het thema ouderen, ook nog vier andere thema’s: inwoners in een kwetsbare situatie, gezond leven, acute zorg en digitale transformatie. Er is inmiddels een grote groep organisaties betrokken bij het RIGA (meer dan 50 deelnemers) waaronder alle partners van het Programma Regionale Aanpak Ouderenzorg.


Het moment van overgang in het RIGA is ook een moment om terug te kijken naar wat we sinds de start van het programma in 2020 hebben bereikt. We hebben bijvoorbeeld het Coördinatiepunt WSD opgericht, er zijn 8 convenanten voor wonen met zorg tussen gemeenten, zorgaanbieders en woningbouwcorporaties afgesloten, het MTO heeft in de eerste twee jaar meer dan 100 casussen behandeld en er zijn 18 Gezond en Wel Thuislocaties opgestart. Het is een resultaat om trots op te zijn en wij danken alle partners voor hun betrokkenheid en inzet.


De lopende projecten binnen het Programma Regionale Aanpak Ouderenzorg worden gecontinueerd binnen het RIGA. De communicatie richting volgers van de huidige nieuwsbrief, de website en LinkedIn wordt ook gecontinueerd. Mocht er iets wijzigen in de vorm van communicatie, zullen we u hierover informeren.31 weergaven0 opmerkingen

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page