top of page

Coördinatie wijkverpleging gaat door!

Als het de huisarts niet lukt om met één telefoontje wijkverpleging te regelen, dan kunnen zij sinds 1 oktober het coördinatiepunt bellen via 088 1668855 om passende wijkverpleging voor hun patiënt te organiseren. De coördinatiepunten hebben sinds de start van de pilot coördinatie wijkverpleging in vrijwel alle gevallen de inzet van wijkverpleging kunnen regelen. Als er wijkverpleging gevonden is, koppelt het coördinatiepunt de uitkomst terug aan de huisarts. Dit betekent voor de huisartsen dat zij ontlast worden in het zoeken naar wijkverpleging. Dat is goed nieuws voor ouderen, hun mantelzorgers én voor huisartsen en praktijkondersteuners! Momenteel werken wij vanuit het Regionaal Ouderenzorgprogramma “Gezond en Wel” aan één centraal coördinatiepunt voor (vervolg)zorg in de WSD-regio. Hierover volgt richting de zomer meer informatie.


85 weergaven0 opmerkingen

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page