top of page

Gezond en wel thuis: het nieuwe woon-zorg concept in de WSD-regio

Bijgewerkt op: 19 jun. 2023

Afgelopen tijd is het Programma Regionale Aanpak Ouderenzorg samen met gemeenten, woningcorporaties, zorgorganisaties en welzijnsorganisaties druk bezig geweest met het ontwikkelen van een nieuw woonzorgconcept genaamd Gezond en Wel Thuis. In Gezond en Wel Thuis wordt de combinatie gezocht tussen preventie, een gemeenschap opbouwen, het gebruikmaken van meer (technologische) innovaties en het efficiënt inzetten van zorgpersoneel door middel van een preferente aanbieder. Zo faciliteren we ouderen om langer thuis te wonen, met een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, een goed functionerend sociaal netwerk en een gezonde levensstijl, terwijl het zorgpersoneel efficiënt wordt ingezet.


Pilots

Nu het woonzorgconcept is ontwikkeld, is het tijd om de locaties hiervan te bepalen. Zorg- en welzijnsorganisaties kunnen samen met gemeenten en woningcorporaties een aanvraag doen voor een locatie in bestaande bouw. Om het realiseren van Gezond en Wel Thuis locaties te stimuleren is er vanuit het programma en Zorgkantoor DSW budget vrijgemaakt. Bij de aanvragen wordt gestreefd naar een evenredige verdeling over de regio en een hoge mate van diversiteit in aanbieders en soorten locaties.

De pilots zullen in het eerste kwartaal van 2024 van start gaan, lopen tot 1 januari 2026 en hebben als doel om vanaf 2026 financieel bestendig te zijn zodat de samenwerking en werkwijze voortgezet kan worden.


Meer informatie

Het document met de richtlijnen en aanvraagprocedure voor Gezond en Wel Thuis staat op onze website www.gezondenwel-wsd.nl/gezondenwelthuis Bij vragen kunt contact opnemen via gezondenwelouder@dsw.nl.

83 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page