top of page

Informatiebijeenkomst woon-zorg opgave in de WSD-regio

Op 23 februari heeft het programma Regionale Aanpak Ouderenzorg in samenwerking met de Taskforce Wonen en Zorg een informatiebijeenkomst georganiseerd voor (aankomende) raadsleden over de woon-zorg opgave in de regio Westland-Schieland-Delfland.


In de komende raadsperiode zijn stevige ambities op het gebied van wonen en zorg voor ouderen nodig om concrete resultaten te behalen. Tijdens de bijeenkomst is ingegaan op de opgave voor de WSD gemeenten, maar ook welke rol de raadsleden en/of coalitiepartners hierin kunnen vervullen. Zij kunnen het verschil maken voor de kwetsbare ouderen in hun gemeente.


‘Tot 2040 zal het aantal inwoners boven de 75 bijna verdubbelen en neemt het aantal chronisch zieken toe, terwijl het aantal mantelzorgers en zorgpersoneel steeds schaarser zal worden. Het vraagt van alle partijen focus, inzet en samenwerking om de stijgende zorgvraag nu en in de toekomst aan te kunnen’. Aldus Dirk Wolbers, manager zorg bij DSW.


Onderstaand filmpje geeft goed weer voor welke opgave we staan.35 weergaven0 opmerkingen

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page