top of page

MTO in MVS & podcast!

Sinds 1 januari 2024 kunnen alle huisartsen in de DWO-regio (dus ook huisartsen in de gemeente Westland) patiënten aanmelden voor het Multidisciplinair Team Ouderen (MTO). Tevens is er een projectgroep gestart om het MTO ook in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) te organiseren. 


Projectgroep MTO in MVS

Onder leiding van Tjalke Weiss, projectleider bij ZEL, wordt gekeken wat er nodig is om deze nieuwe werkwijze ook in MVS te implementeren. Zowel Argos Zorggroep, Frankelandgroep, Zonnehuisgroep Vlaardingen, als ROGplus en het Franciscus Gasthuis & Vlietland zijn hierbij aangesloten. 


Podcast

Om het MTO verder onder de aandacht te brengen bij beleidsmakers en zorgprofessionals zal het programma een podcastaflevering wijden hieraan. Tijdens deze aflevering zal de Verpleegkundig Specialist van het MTO, samen met een huisarts, op casusniveau vertellen wat zij bijdragen aan de ouderenzorg met deze nieuwe werkwijze. Zo kan elke zorgprofessional, ook onderweg, luisteren naar wat het MTO kan betekenen in de zorg voor kwetsbare ouderen. Tevens hopen we hiermee ook andere regio’s te inspireren om de zorg voor thuiswonende ouderen met complexe problematiek beter te organiseren. 


Wat is het MTO ook alweer? 

Het MTO is een samenwerking van verschillende disciplines (inclusief de eigen huisarts) en werkt domeinoverstijgend. Inzet van dit team helpt escalaties bij thuiswonende ouderen voorkomen en zorgt tevens dat de ouderen met goede kwaliteit van leven, zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. 


Meer informatie over het MTO kunt u vinden op www.gezondenwel-wsd.nl/mto. Hier is ook een handleiding voor de huisarts te downloaden. 31 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page