top of page

Meer aandacht voor Wonen en Zorg in Midden-Delfland

Gemeente Midden-Delfland, Wonen Midden-Delfland, Careyn, Pieter van Foreest

en DSW zorgkantoor/zorgverzekeraar ondertekenden op donderdag 10 maart

2022 de Intentieovereenkomst Wonen en Zorg. Met het ondertekenen van de

Intentieovereenkomst zetten we gezamenlijk een belangrijke stap om

structureel nog meer samen te werken aan zorg en ondersteuning voor

ouderen.


De komende jaren neemt het aantal ouderen sterk toe. Door de toenemende vergrijzing en het groeiend aantal 80-plussers, wordt de druk op de ouderenzorg hoger en neemt ook de zorgvraag toe.


Programma regionale aanpak ouderenzorg

We werken met betrokken (zorg) partijen lokaal en regionaal samen aan het programma regionale aanpak ouderenzorg. Zo zorgen we ervoor dat onze ouderen nu én in de toekomst de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben, kunnen blijven krijgen. Ouderen kunnen met deze aanpak langer zelfstandig thuis wonen.


We onderzoeken samen met alle betrokken partijen vernieuwende woonzorgzorgvormen. En we werken samen op het gebied van zorg en welzijn. We willen zorgen voor het behoud van voldoende goede zorgmedewerkers. En we streven ernaar om wachtlijsten voor verpleeghuiszorg en ketenzorg in te korten. Hiermee zorgen we er samen voor dat de zorg en ondersteuning voor (kwetsbare) ouderen betaalbaar, toegankelijk en van goede kwaliteit blijft.


Woonzorgvoorziening in Midden-Delfland

In Midden-Delfland zijn we van plan om in Den Hoorn een woonzorgvoorziening te

realiseren voor (kwetsbare) ouderen met een hoge en complexe zorgvraag. Het

onderzoek zit nog in een verkennende fase. Ook binnen bestaande woonzorgcomplexen streven we gezamenlijk naar het vernieuwen en toekomstgericht maken van zorg en ondersteuning aan ouderen.


103 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page