top of page

Sociaal Vitaal: een aanpak om de gezondheidssituatie van kwetsbare ouderen te verbeteren

Bijgewerkt op: 6 jun. 2023

In het kader van preventie, starten we met het project Sociaal Vitaal en Sociaal Vitaal in Kleur. Dit zijn projecten met als uitgangspunt: het verbeteren van de fysieke fitheid en het verminderen van eenzaamheid onder kwetsbare ouderen met een lage sociaal-economische status. De focus bij Sociaal Vitaal is op kwetsbare ouderen terwijl Sociaal Vitaal in Kleur ouderen met een niet-westerse migratieachtergrond als doelgroep heeft. Momenteel worden de voorbereidingen getroffen. In 2024 zal een pilot starten in zowel de gemeente Westland als in Vlaardingen.


Werkwijze Sociaal Vitaal (in kleur)

Alle bewoners boven een bepaalde leeftijd, woonachtig in een vooraf bepaalde wijk, ontvangen per brief een uitnodiging voor een fitheidstest. Tijdens deze fitheidstest wordt aan de hand van fysieke testen en vragenlijsten de veerkracht en mate van eenzaamheid in kaart gebracht. Op basis van de resultaten van de test wordt bepaald welke ouderen in aanmerking komen voor het vervolgprogramma van Sociaal Vitaal. In dit vervolgprogramma gaan ouderen aan de slag met een wekelijks beweegprogramma, een weerbaarheids- en sociale vaardigheidstraining, gezondheidsvoorlichting en zelfmanagement training ter bevordering van gedragsbehoud. Ouderen die buiten de doelgroep van Sociaal Vitaal vallen, kunnen doorverwezen worden naar andere passende beweeg- of welzijnsactiviteiten die aangeboden worden binnen de gemeente.


45 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page