top of page

Uitbreiding MTO naar Pijnacker-Nootdorp

Het afgelopen jaar heeft het Multidisciplinair Team Ouderen (MTO) meerwaarde geboden. De ervaringen van huisartsen, patiënten en het MTO zijn overwegend positief. Ook de kosteneffectiviteit lijkt veelbelovend, door de inzet van het MTO kan de oudere thuis blijven wonen met ondersteuning of er kan gepland een opname plaatsvinden.


Doelgroep

Patiënten die worden aangemeld voor het MTO kampen met problematiek op verschillende domeinen. Naast verschillende chronische ziekten, speelt er vaak sociale en/of GGZ-problematiek. Zij zijn hierdoor niet in staat zelf te beoordelen of zij hulp nodig hebben of niet. Verder is er dikwijls geen steunsysteem waardoor hun naaste deze rol ook niet op zich kan nemen. Het MTO stabiliseert de situatie thuis of zorgt voor een geplande intramurale opname.


Uitbreiding naar alle DWO-gemeenten, te beginnen bij Pijnacker-Nootdorp

De positieve evaluatie is reden om het MTO verder uit te gaan rollen, te beginnen met de gemeente Pijnacker-Nootdorp per 1 juni as. Daarin zal aandacht zijn voor het versterken van de samenwerking met het sociaal team van de gemeente. Om de juiste ondersteuning te bieden voor de oudere is bekendheid nodig met de welzijnsmogelijkheden, maar is het ook essentieel dat WMO-voorzieningen (versneld) geïndiceerd kunnen worden. Naast aandacht voor de samenwerking met het sociaal team blijft monitoring van de inzet van het MTO een belangrijk aandachtspunt om de meerwaarde aantoonbaar te kunnen maken.

Er is gekozen voor een gefaseerde uitrol gezien de voornamelijk grote instroom van patiënten bij de start van het MTO in een gemeente. In het najaar volgt meer informatie over de uitbreiding naar Westland en Midden-Delfland.


Wat was het MTO ook alweer?

Kwetsbare ouderen met multi-problematiek waarbij de verwachting is dat op korte termijn (<3 maanden) een crisissituatie zal ontstaan, kunnen door de huisarts worden aangemeld bij het MTO. Na een huisbezoek van de Verpleegkundig Specialist en/of de Specialist Ouderengeneeskunde wordt samen met een geriater, iemand van het sociaal domein en de eigen huisarts een persoonlijk behandelplan opgesteld met ondersteuning over de domeinen heen.58 weergaven0 opmerkingen

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page