top of page
bloemenwinkel2.png

Net als in de rest van Nederland staat de regio Westland, Schieland, Delfland (WSD) voor een opgave in de ouderenzorg. Het regiobeeld dat is opgesteld door het programma laat zien dat er in de toekomst een grote discrepantie ontstaat tussen de vraag naar zorg en het aanbod van zorg. Zo komt er een sterke vergrijzing aan, terwijl het aantal mensen dat de zorg kan verlenen afneemt.
Gemeenten, zorgaanbieders, DSW Zorgverzekeraar en DSW Zorgkantoor hebben de samenwerking geïntensiveerd om de stijgende zorgvraag naar ouderenzorg op te vangen zodat we voor alle ouderen in onze regio de zorg kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar kunnen houden. 

Alle video's
Nu bekijken

In de themawerkgroepen denken we na over oplossingen om de stijgende zorgvraag in de ouderenzorg op te vangen. Door middel van het inzetten van pilots gaan we uitproberen of een andere manier van werken helpt om de stijgende zorgvraag op te vangen en ouderen zo lang en veilig mogelijk thuis te laten wonen. Zodra uit een pilot blijkt dat een andere aanpak werkt, zullen we ervoor zorgen dat de nieuwe manier van werken wordt bestendigd in de dagelijkse praktijk.

shutterstock_2137939767.jpg
MTO team_edited.jpg
Thuiszorg.jpeg
[Final] Programma regionale aanpak ouderenzorg-COLOR.00_05_23_25.Still011.jpg
Foto gezamenlijke training slimme inco.jpg
Foto voor Regionale Loopbaanontwikkeling.JPG
20240402_101053 (1).jpg
Preventie.jpg
bottom of page